Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Församlingslivet i corona-tider

På grund av det rådande läget i vår värld har vi beslutat att tillsvidare inte samlas i Centrumkyrkan till gudstjänst. Vi uppmanar er alla att ändå försöka upprätthålla en rutin av gudstjänstfirande på söndagarna, antingen genom att som familj hitta ett eget gudstjänstupplägg eller genom att följa någon av alla de webb-, tv-, och radiosända gudstjänster som nu produceras över vårt land. Flera församlingar har även undervisning för barn och ungdomar. På EFK:s hemsida samlas och uppdateras en mängd tips för hur vi kan leva som församling och kristna även i denna isolerade tid. SVT, Sveriges radio och en mängd församlingar sänder undervisning, se till exempel HillsongRyttargårdkyrkanHönökonferensen och Lapplandsveckan. Här på hemsidan finns predikningar från tidigare gudstjänster i Centrumkyrkan att lyssna på, liksom skrivna betraktelser av pastor Björn Holm att läsa för påskens högtidsdagar.

Övriga verksamheter

Sedan tidigare är följande verksamheter pausade:

  • Ge för Livet – second hand
  • Vävstugan
  • Andakt på Bobinen
  • Äventyret
  • Dansgrupper

Övriga barn- och ungdomsverksamheter fortsätter tills vidare, om än med modifierat program. Man följer rekommendationer och ledarteamen uppmas riskbedöma verksamheterna allt eftersom nya riktlinjer kommer.

Vi ber er också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer vad gäller samlingar i mindre grupper, så som hemgrupper. Kanske kan dessa möten ersättas med digitala möten genom till exempel Microsoft Teams, Skype eller hederliga telefonsamtal och sms. Var kreativa och upprätthåll kontakten med och omsorgen om varandra! Dela böneämnen med varandra och låt eventuellt hemgruppstiden fortsätta vara avsatt för bön och personlig andakt.

Omsorgsgrupp

Vi vill också uppmuntra dig som vill och känner dig frisk att anmäla dig till vår omsorgsgrupp! Flera av våra äldre och/eller krassliga medlemmar behöver hjälp med till exempel att handla, och det är bra om vi är några stycken som kan hjälpas åt med den tjänsten. Hör av dig till Alexandra Salminen, som samordnar hjälpen.

Har du behov av att få prata med någon?

Åke Bengtsson, församlingsledare, 070-8194149
Alexandra Salminen, pastor, 072-0509465
Vi finns tillgängliga för samtal och samordnar resurser i församlingen som kan hjälpa till vid praktiska behov!

Följer utvecklingen

Vi för ett ständigt samtal och lyssnar in vidare rekommendationer från myndigheter om läget skulle ändras.

Kom ihåg i denna tid att vår tro inte är missmodets tro, det är hoppets tro!

0 kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *