Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST med nattvard. Räddningens bägare.
Predikan av Björn Holm. Ledning: Lotta Johansson. Sång och musik: Andreas Artmark m.fl.
Äventyret. Fika.
VI BER FÖR: Församlingen i Birzai och våra förföljda syskon i Laos.