Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST FJÄRDE ADVENT: ”Mina ögon har skådat frälsningen”. Nattvard.
Ledning: C Hahl. Predikan: Björn Holm. Sång & Musik: Kristina Nilsson, Dave Rosenbaum m.fl.
Fika.