Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

GUDSTJÄNST MED NATTVARD. Predikan av Björn Holm.
Ledning: Peter Simeonsson. Sång och Musik: Linda Vandestam. Fika
VI BER FÖR: Elim i Ingatorp.