Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Julsamling på Zoom

På julaftons morgon kl. 10 blir det en enklare samling på zoom (samma länk som till gudstjänsterna) omkring julens glädjebudskap.

Det blir bl.a. inslag för barnen och julmusik av Björn och Dave. Peter och Sara Simeonsson leder.

Välkomna!