Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Lärjungaskola

Varannan fredag innan tonår samlas vi för att få undervisning i den kristna tron och funderar över vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus. Samlingarna övergår sedan i fika och tonår.