Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Varje söndag har vi gudstjänst i Centrumkyrkan. Vi tror att det är viktigt att varje vecka komma samman för att upphöja och lova Gud, få del av undervisning och lyssna in Guds röst i sitt liv, att ställa in kompassen inför veckan.

Vi vill med våra gudstjänster sätta Jesus i fokus och på olika sätt tjäna Honom och varandra i gudstjänsten med olika uttrycksformer. Så gott som varje vecka kommer nya gudstjänstbesökare – välkommen, du också! Varje gudstjänst avslutas med kyrkfika.