Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

I vårt församlingsliv är både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla gemenskapen i hemgruppen viktig. I gudstjänsten möts vi tillsammans för att glädjas över vem Gud är och vad Han gjort för oss. I hemgruppen möts vi för att bygga nära relationer och bära varandras bördor och tillsammans växa vidare som kristna.

Därför är församlingen uppdelad i hemgrupper. Man tillhör den hemgrupp där man har sitt naturliga umgänge i församlingen. Hemgruppen träffas varje eller varannan vecka. Att mötas i en hemgrupp är ett oslagbart sätt att växa som kristen. Jesus själv använde ju samma modell. Han kallade 12 lärjungar som han delade sitt liv med, undervisade och utbildade. Den första kristna församlingen fortsatte efter samma princip att mötas i smågrupper i hemmen.

Våra hemgrupper är öppna för alla intresserade och du behöver inte vara medlem i församlingen för att vara med i en hemgrupp, även om vi ser hemgruppen som ett steg på väg in i församlingsmedlemskap.