Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

VAKANSPASTOR
Åke Bengtsson
070-819 41 49
pastor@centrumkyrkanmariannelund.se

FÖRSAMLINGSMEDARBETARE
Administration och kommunikation

Linda Jonzon
070-298 93 65
linda@centrumkyrkanmariannelund.se

UNGDOMSLEDARE
Emilia Myrberg
072-201 09 44
emilia@centrumkyrkanmariannelund.se

 

FÖRSAMLINGENS ORDFÖRANDE
Peter Simeonsson
070- 396 92 46
ordf@centrumkyrkanmariannelund.se