Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling


VAKANSPASTOR
Åke Bengtsson
070-819 41 49
pastor@centrumkyrkanmariannelund.se


UNGDOMSLEDARE
Emilia Myrberg
072-201 09 44
emilia@centrumkyrkanmariannelund.se


FÖRSAMLINGENS ORDFÖRANDE
Peter Simeonsson
070- 396 92 46
ordf@centrumkyrkanmariannelund.se