Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

VAKANSPASTOR
Åke Bengtsson
070-819 41 49
pastor@centrumkyrkanmariannelund.se

FÖRSAMLINGSMEDARBETARE
Administration och kommunikation

Linda Jonzon
070-298 93 65
linda@centrumkyrkanmariannelund.se

UNGDOMSLEDARE
Emilia Myrberg
072-201 09 44
emilia@centrumkyrkanmariannelund.se

Birger Karlsson

FÖRSAMLINGENS ORDFÖRANDE
Birger Karlsson
0735-869 706
ordf@centrumkyrkanmariannelund.se