Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Kristus är uppstånden!

På grund av den rådande situationen kan vi inte fira gemensamma gudstjänster under påsken 2020. Pastor Björn Holm har därför skrivit betraktelser till påskens dagar som du kan läsa nedan. Klicka på Spara PDF för att ladda ned alla påskens betraktelser på en gång.

Matt 28:1-2, 5-7
Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den… Men ängeln sade till kvinnorna: »Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. 6Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’

Det är inte lätt att veta vem man ska lita på i den här världen. En tidig morgon i början av 1990-talet gick en ung och (bokstavligen) blåögd Björn in genom dörrarna på Furuskolan i Jörn, för att få utforska de djupa sanningarna om Livet, Universum och Allting. Där fick jag en fantastisk värld presenterad för mig. En värld där man kunde besöka länder som Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Sovjetunionen – till och med Nord- och Sydjemen, om lusten skulle falla på! Oturligt nog var jag för ung för att ge mig ut på några resor och när jag väl hade åldern inne visade det sig vara helt omöjligt att hitta de där platserna längre! Kartan hade ritats om och världen såg helt annorlunda ut. Med nykter skepsis till hela min tidigare utbildning stannade jag istället hemma och blev pastor.

I en värld som hela tiden förändras har kartritarna fullt upp. För de två kvinnor som gått ut till Jesu grav på påskdagens morgon hade tillvaron totalt kastats om. Några dagar tidigare hade allting sett annorlunda ut.

De hade följt Jesus på resan upp till Jerusalem, och lyssnat till hans undervisning. Världen hade varit så vacker genom hans ögon och i hans sällskap hade de börjat hoppas på en framtid som de aldrig tidigare kunnat föreställa sig.

Men nu var allt förändrat! Han hade gripits av myndigheterna, och de hade stått vid korset och sett ljuset slockna i hans ögon. Drömmen om framtiden hade dött med honom och Messias korta tid var nu bara ett minne av vad som kunde ha blivit.

Men Himlen hade en överraskning åt dem. När de kom fram möttes de av nyheten om att han inte var kvar, det omöjliga hade hänt – han som var död lever! Kvinnorna fick uppdraget att genast springa och berätta vad som hänt; att kartan ännu en gång hade kartan ritats om – att Jesus lever och att själva döden är besegrad!

Men andra var inte så pigga på den nya världsordningen. När översteprästerna får reda på vad som hänt mutar de vakterna att säga att Jesu kropp rövats bort av hans lärjungar, och sprida ut fake news för att bevara världen som den varit. För folket i Jerusalem uppstår den ständiga frågan: vem ska man egentligen lita på?

Just nu förändras världen fort. På den dryga månad som gått sedan covid- 19 kom till Sverige har vardagslivet möblerats om för de flesta av oss, och det är inte konstigt om terrängen känns obekant och skrämmande. Varje dag kommer rapporter om nya bekräftade fall och avlidna. Små och stora företag hotas av konkurs och måste säga upp personal. Äldre och nedsatta sitter isolerade i sina hem och stora delar av det offentliga livet i samhället har stängts ner. Många har börjat prata om tillvaron som ”före” och ”efter corona”.

Även i vårt liv som församling är svallvågorna påtagliga. Normalt skulle vi idag ha samlats till årets största glädjefest, men kartan ser inte riktigt ut så just nu. Därför behöver vi vara kreativa! För nu, mer än någonsin, behöver vi och vårt land drabbas av Påskens evangelium! Våra gudstjänstrutiner kanske har förändrats, men om kvinnornas äventyr vid graven lär oss något så är det att om vi är dumma nog att förpassa Guds Son till det förflutna, har Himlen en överraskning på lager åt oss!

Det är samma påminnelse som Hebréerbrevets första läsare fick när förföljelse, diskriminering och personlig sorg hotade att bryta deras vilja och tysta deras frimodighet – nämligen att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet! (Hebr 13:8).

Påsken påminner oss om att Jesus inte bara levde, utan att han lever. Han inte bara uppstod – utan Han är uppstånden! Och även om vi inte kan mötas som tidigare får vi inte glömma att vi har skäl att fira på alla sätt vi kan!

Kristus är densamme och vårt uppdrag som hans efterföljare är också detsamma. Vi som har smakat på Påskens glädjebudskap sitter inne med ett hopp som världen behöver. Guds passion för människors frälsning och världens upprättelse genom Kristus har inte svalnat en enda grad sedan covid-19 gjorde entré på arenan. Även i det underliga läge som råder vill Han använda oss för att Guds rike ska bredas ut över världskartan.

Jag föreställer mig ängeln i texten som en riktigt skön typ, som sitter lite lojt på stenen och dinglar med benen. Den har ju världens skönaste jobb! När den dyker upp har undret redan skett – allt den behöver göra är att rulla undan stenen så att det blir synligt.

Jag tror att det är precis så som vår Gud vill använda oss idag! Vårt uppdrag är inte att frälsa världen, eller besegra döden. Vårt uppdrag är att med Andens hjälp flytta undan bråten som hamnat i vägen, så att världen kan se att Jesus Kristus lever!

I vårt samhälle flödar information, åsikter och twitter-fläsk som aldrig förr, och det är inte lätt att veta vem man ska lita på. Jerusalems invånare undrade samma sak.

Men ”rustade med kraft från höjden” och tända av en överflödande glädje växte den kristna kyrkan fram som ett väldigt träd ur ett senapskorn. Och alltihop började med nyheten som förändrade världen…

Vi ber:
Jesus Kristus, du kungars Kung och herrars Herre,
du ensam är värd att prisas och upphöjas!
Låt ditt folk idag få drabbas av Påskdagens förvandlande glädje! Fyll oss med din Ande och gör oss till ett folk som
mitt i orons tider jublar över Livets seger!

Vi ber för alla dem som på olika sätt, direkt eller indirekt, är drabbade av corona-virusets framfart.
Ge trygghet till de oroliga, tröst till de sörjande, helande och läkedom till de sjuka
och närhet till de ensamma.

Vi ber också om nåden att även i denna tid få vara dina vittnen. Tänd hoppets och kärlekens glöd i vårt inre,
och forma våra liv så att den kan lysa igenom.
Gör oss kreativa, klartänkta, skarpsynta och frimodiga,
så att vi hittar nya vägar när de gamla stängs.

Och låt oss snart få uppleva den dag då hela världen stämmer in i vår jublande bekännelse:

Kristus är uppstånden
– ja, Han är sannerligen uppstånden!

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *