Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

UV betyder Unga Viljor och är en scoutrörelse som är ansluten till SAU.

UV-scout handlar om djur, natur, eldar, knopar och annat friluftsliv. Men också om sjukvård, bibelkunskap, mission och allmänna samhällsfrågor som rättvisa och demokrati. Innehållet i UV-scout är minst sagt varierat! Varje träff avslutas med en andakt. Verksamheten utgår från sex olika ämnesområden: Natur och miljö, Jesus och vi, Rätt hjälp, Till alla folk, Scoutteknik och Vi tillsammans.

I UV-scout kallas de yngsta för mini-UV:ar, från 7 år. Invigd UV-scout blir man det år man fyller 9 år. Ledarscout kan man bli från och med det år man fyller 14 år och UV-scoutledare kan man bli från det att man fyller 17 år.

I Mariannelunds UV-scoutkår är du välkommen från det år du börjat klass 4, alltså 10 år. Du får gärna testa på en eller några gånger för att se om det är något för dig också.

Programmet för våren 2023 finns nedan:

 

Program-vt23