Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

UV betyder Unga Viljor och är en scoutrörelse som är ansluten till SAU.

UV-scout handlar om djur, natur, eldar, knopar och annat friluftsliv. Men också om sjukvård, bibelkunskap, mission och allmänna samhällsfrågor som rättvisa och demokrati. Innehållet i UV-scout är minst sagt varierat! Varje träff avslutas med en andakt. Verksamheten utgår från sex olika ämnesområden: Natur och miljö, Jesus och vi, Rätt hjälp, Till alla folk, Scoutteknik och Vi tillsammans.

I UV-scout kallas de yngsta för mini-UV:ar, från 7 år. Invigd UV-scout blir man det år man fyller 9 år. Ledarscout kan man bli från och med det år man fyller 14 år och UV-scoutledare kan man bli från det att man fyller 17 år.

I Mariannelunds UV-scoutkår är du välkommen från det år du börjat klass 3, alltså 9 år. Du får gärna testa på en eller några gånger för att se om det ör något för dig också.