Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

درباره کلیسا

کلیسای مرکزی یکی‌از کلیساها در مارینه لوند می‌باشد. انجمن با کلیسای انجیلی آزاد و جنبش پنطیکاستی و تقریبا ۱۷۰ عضو همکاری دارد.
در تجمعات و مراسم عبادتی کلیسای مرکزی به روی همه باز است. ترجمه به زبان انگلیسی در بسیاری از مراسم عبادتی قابل دسترس می‌باشد.
هدف کلیسای ما ”پرورش خود و دیگران بعنوان شاگردان مسیح” می‌باشد. آموزش و پرورش نیاز به زمان و امکانات دارد و چیزیست که در همه زمان لازم است. ما می‌خواهیم که انسانهای اطراف ما عیسی مسیح را بشناسند و زندگی‌خود را در اختیار او بگذارند همزمان که ما خودمان هم در ایمانمان رشد می‌کنیم.
لازمهٔ بودن یک انجمن کلیسایی‌به سمت یه هدف سفر کردن است. ایمان مسیحی‌به زندگی‌معنی‌و مفهوم می‌بخشد و ما آرزو داریم هیچ انسانی‌در سکوی راه آهن جا نماند در عوض حس کند که دوست داشته میشود و در جمع پذیرفته میشود.
ما سعی‌می‌کنیم که یک جامعه کلیسایی‌مدرن بسازیم که در آن عیسی مسیح در مرکزیت قرار گرفته و دو پیام او راهنمای راه ما باشد.
(به شما حکمی تازه می‌دهم که یکدیگر را محبّت نمایید، چنانکه من شما را محبّت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبّت نمایید.” ( یوحنا 13:34″
”…متی 28:19) ”پس رفته، همهٔ امّتها را شاگرد من سازید)
ما امیدواریم که بدانید همیشه در کلیسای ما به روی شما باز است.

مراسم عبادتی

هر یکشنبه ساعت 10:15 ما مراسم عبادتی در کلیسای مرکزی برگزار می کنیم. روز با دعا شروع می شود و ساعت 11:00 با مراسم عبادتی ادامه پیدا می کند. ما ایمان داریم که بسیار مهم است که هر هفته برای جلال دادن نام خداوند، آموزش دیدن و گوش دادن به صدای خداوند در زندگی دور هم جمع شویم و برنامه هفته را تنظیم کنیم.
قصد ما از مراسم عبادتی این است که عیسی مسیح را از جهات مختلف مورد توجه قرار داده و او و همدیگر را در طول مراسم عبادتی با اشکال مختلف بیان بشناسیم. چقدر لذت بخش است که هر هفته بازدید کننده جدید از مراسم عبادتیمان داشته باشیم- خوش آمدید، شما هم همینطور! هر مراسم عبادتی با پذیرایی به اتمام می رسد.