Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Stenarnas lovsång

På grund av den rådande situationen kan vi inte fira gemensamma gudstjänster under påsken 2020. Pastor Björn Holm har därför skrivit betraktelser till påskens dagar som du kan läsa nedan. Klicka på Spara PDF för att ladda ned alla påskens betraktelser på en gång.

Luk 19:37:40
Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: »Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.« Några fariséer i folkmassan sade då till honom: »Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.« Han svarade: »Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.«

Jag är av naturen en kräsen sångare. Vissa av oss är sådana. I yngre år hade jag ofta svårt att sjunga med i lovsånger och psalmer innan jag hade hunnit analysera texten och bestämma mig för om jag höll med eller inte. Och med lite fantasi och ambition i sitt letande kan man nästan alltid hitta fel och tveksamheter någonstans. Den som söker finner. Men har man den inställningen kan det vara värt att fråga sig om man verkligen förstått vad tillbedjan handlar om.

Bland alla som trängdes på gatorna i Jerusalem den där dagen var det få, om ens någon, som verkligen hade förstått vem Jesus var, och varför han hade kommit. Inte ens hans närmaste lärjungar hade riktigt greppat att de delade frukostbrödet varje morgon med Gud själv, och vidden av vad han kommit för att göra anade de med Andens hjälp först i efterhand. Jesus visste detta, men ändå förminskar han inte deras bekännelse eller avvisar folkets jublande sång. När några fariséer surt ber honom att få tyst på spektaklet svarar han dem att ”om de tiger kommer stenarna att ropa”.

Jag är ingen geolog och vet mycket lite om stenars förmåga till teologisk reflektion, men jag är övertygad om att deras Skapare hade tagit emot ropet med välbehag!

På något sätt är vi alltid rätt ute när vi prisar Jesus, även om vårt språk och vår förståelse är begränsad. Det har sagts att när Kristus en dag kommer tillbaka kommer den avgörande frågan inte att vara om vi har lyckats utröna Evighetens gåtor eller formulera en korrekt trosbekännelse. Den avgörande frågan blir om vi är glada att se Honom eller inte.

Det känns naturligtvis märkligt i den tid som är att inte kunna mötas som församling och fira Påsk tillsammans. Men även om vi inte är på samma plats kan vi ändå vara förenade i tillbedjan och även om det är mycket vi inte förstår kan vi välkomna Honom som återigen vill göra sitt triumferande intåg i våra hjärtan! Välsignad är Han som kommer, konungen, i Herrens namn.

Vi ber:
Jesus Kristus, du som kom i ödmjukhet för att vi skulle få se din härlighet, ta emot våra hjärtans trevande sånger!
Sänd din Ande till vår hjälp att öppna portarna till vårt innersta
så att Ärans Konung kan träda in.

Ta din plats i kärnan av våra liv,
så att din Kärlek i oss blir ett språk för vår tillbedjan. Låt oss, mitt i vår okunskap, få ta emot dig på nytt och på barnens vis prisa dig i jublande glädje!

I Jesu namn
Amen

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *