Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

FÖRSAMLINGSAFTON med församlingsmöte.

Vi träffas till en trevlig kväll med varandra. Församlingsmöte, andakt, tilltugg.
Anmälan till info@centrumkyrkanmariannelund.se senast 5 sept, ange ev allergier.
Endast för medlemmar.