Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Mariannelunds frikyrkoförsamling, som oftast kallas Centrumkyrkan, är en av kyrkorna i Mariannelund. Församlingen samarbetar med Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingströrelsen och har ca 170 medlemmar. Centrumkyrkans gudstjänster och samlingar är öppna för alla.

Vår församling har som syfte ”Att fostra oss själva och andra till lärjungar”. Fostran tar tid och resurser och är något som pågår hela tiden. Vi vill se människor i vår närhet lära känna Jesus Kristus och ge sitt liv till Honom samtidigt som vi själva växer vidare på trons väg.

Att vara en församling är att vara på resa mot ett mål. Kristen tro ger livet mening och vi önskar att ingen människa blir lämnad efter på perrongen utan skall känna sig älskad och accepterad i vår gemenskap.

Vi försöker bygga en modern församlingsgemenskap där Jesus får stå i centrum och hans två bud får vara vägledande:
”Älska varandra. Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra.” (Joh 13:34)
”Gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar..” (Matt 28:19)

Vi hoppas att du alltid skall känna dig välkommen hos oss!