Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Vår församling är en del av den världsvida kyrkan vars uppdrag är att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar till Jesus Kristus. För oss innebär detta ett långsiktigt arbete, där vi följer och ser något ta form, växa och mogna för att till sist kunna stå på egna ben, ekonomiskt.

För närvarande är vi engagerade på tre olika områden: Indien, Litauen och Mellanöstern.

Bibelskoleelever i IndienIndien

Tillsammans med ett antal pingstförsamlingar står vi bakom FFPCK (Free Fellowship of Pentecostal Churches in Karnataka) och dess arbete i delstaten Karnataka. Vi stödjer pastorsutbildning, pionjärevangelisation och församlingsgrundande. Vi hjälper till med kyrkbyggen, alfabetiseringsarbete samt driver en bibelskola och tre skolhem.

 

LitauenLitauen

Sedan 2001 stödjer vi en pingstförsamling i Birzai i Norra Litauen. Församlingen brinner för att hjälpa socialt utsatta barn så sedan några år tillbaka driver de en stiftelse med uppgift att ta hand om utsatta barn efter skolan, ge dem kärlek, mat och kläder samtidigt som man delar evangeliet med dem. Stiftelsen driver barnverksamhet i både Birzai och i en av byarna, Vabalninkas.

Under 2011 och 2012 har vi tillsammans med Östermalmskyrkan i Kristianstad och Erikshjälpen fått loss pengar från Erikshjälpen till församlingens arbete med utsatta barn i Birzai och Vabalninkas. Detta har inneburit att församlingen kunnat renovera lokalerna i kyrkan men särskilt det gamla kapellet i Vabalninkas vilket var i stort behov av en helrenovering.

Tillsammans med Östermalmskyrkan i Kristianstad arbetar vi för att långsiktigt kunna stödja arbetet med mer ekonomiska resurser än idag. Som ett led i detta har församlingen i Birzai fått hjälp att starta en secondhandbutik i Birzai, där överskottet går till det sociala projektet.

Mellanöstern

Vårt tredje missionsområde är mellanöstern, dessa gamla urkristna områden där den kristna kyrkan är oerhört liten och marginaliserad. Här stödjer vi ett långsiktigt församlingsgrundande projekt som vi ser fram emot att få följa både i bön och ekonomiskt åtagande.