Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Den 1 januari 2022 överlämnade församlingen huvudmannaskapet för förskolan till FVBU – Föreningen Värdefulla Barn och Unga.

Förskolan kommer fortsätta drivas med hjälp av kommunala bidrag i samma anda, i samma lokaler och med den personal som hittills varit anställd av Centrumkyrkan.

Det har varit 29 roliga, spännande och värdefulla år och vi vill tacka för det stora förtroende vi fått av många familjer genom åren.

Läs mer om FVBU och dess förskolor på deras hemsida.