Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

När vi firar gudstjänst är alla varmt välkomna, stora som små. Efter en gemensam start i kyrksalen fortsätter barnen sin gudstjänst i Äventyret. Äventyret är anpassad efter barnens lust att lära, upptäcka och leka tillsammans. Målet är att stödja barnen på deras resa till en egen fördjupad tro.

Den första söndagen i varje månad har vi storsamling alla barn tillsammans, med mycket sång, lek, drama med mera. Den tredje söndagen i månaden har vi gudstjänst för alla åldrar tillsammans i kyrksalen. Resterande söndagar är vi i åldersindelade grupper i Äventyret. Åldersgränserna är vägledande för vilken nivå undervisningen ligger på, självklart så får barnen vara med i den grupp där hon eller han känner sig hemma och har sina kompisar men uppmuntra gärna barnen att testa den grupp som är anpassad efter barnets ålder. Prata med ledarna om det blir problem, åldersindelningen ska inte vara ett hinder för barnet att delta och trivas.

Skattletarna (4-6år)
Äventyrarna/Utforskarna (7år+)

Välkommen att vara med i Äventyret – ett äventyr tillsammans med Gud & varandra!

I våra Spotify-listor hittar du en del av den musik som vi använder i Äventyret och på Alla åldrar-gudstjänsterna.