Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

När vi firar gudstjänst är alla varmt välkomna, stora som små. Efter en gemensam start i kyrksalen fortsätter barnen sin gudstjänst i Äventyret. Äventyret är anpassad efter barnens lust att lära, upptäcka och leka tillsammans. Målet är att stödja barnen på deras resa till en egen fördjupad tro.

Välkommen att vara med i Äventyret – ett äventyr tillsammans med Gud & varandra!

I våra Spotify-listor hittar du en del av den musik som vi använder i Äventyret och på Alla åldrar-gudstjänsterna.