Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

När vi firar gudstjänst är alla varmt välkomna, stora som små. Efter en gemensam start i kyrksalen fortsätter barnen sin gudstjänst i Äventyret. Alla barn och ledare samlas ute i entrén och går gemensamt till sin samling.

Barnen är indelade i två grupper efter ålder:
– Den yngre gruppen – 4 till 8 år (åk 2)
– Den äldre gruppen – 9 år +
Om du är yngre får du gärna vara med tillsammans med mamma eller pappa.

I Äventyret lär vi oss om vad som står i Bibeln och vad det kan innebära för oss idag, vi ber och pysslar, experimenterar och leker tillsammans.

Välkommen att vara med i Äventyret – ett äventyr tillsammans med Gud & varandra!