Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST med nattvard. Predikan av Sara Torstensson. C. Hahl – mötesledning, Jonas Salminen – lovsång. Bygginsamling. Äventyret. Fika.