Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST med nattvard. Predikan av Eleonore Gustafsson, Linköping. Marita Nilsson – mötesledning, Linda Vandestam – kantor, Dave Rosenbaum och Björn Holm – sång och musik. Äventyret terminsavslutning. Fika.