Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST med nattvard. ”…till min åminnelse”. Barnvälsignelse. Äventyret. Fika.
Predikan: Björn Holm. Ledning: Calle Hahl. Musik/Lovsång: Kristina Nilsson, Johanna Salminen.