Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST ANDRA ADVENT: ”Var Inte rädd, din bön har blivit hörd”.
Ledning: Marita Nilsson. Predikan: Björn Holm. Sång & Musik: Britt-Marie Nilsson, Kristina Nilsson. Äventyret, Fika.