Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

Gudstjänst för alla åldrar. Medverkan av bland annat Pastor Harriet, Bokförläggare Barbro, UV-Scout, Projekt 322, Maja och Peter Salminen, Kristina Nilsson mfl. Fika.