Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst med nattvard

11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD. Predikan av Björn Holm. Medverkande: Lotta Johansson, Kristina Nilsson. Fika.
VI BER FÖR: UV-scout och våra förföljda syskon i Etiopien.