Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

Obs! Flyttad till Centrumkyrkan.

GUDSTJÄNST. Terminsavslutning för UV-scout, Äventyret och Tonår.
Medverkande: Äventyret, UV-scouterna, Andreas Artmark. Fika.
VI BER FÖR: Korttidsboende för järnvägsbarn i Indien och våra förföljda syskon i Kenya