Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST MED NATTVARD. Predikan av Björn Holm.
Mötesledning: C Hahl. Sång och musik: Kristina Nilsson.
Vi ber för: Mariannelunds Folkhögskola, Våra syskon i Uzbekistan.