Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST med nattvard. Barnen och nattvarden. Äventyret. Fika.
Predikan: Eleonore Gustafsson, Linköping. Ledning: C Hahl. Musik/lovsång: Kristina Nilsson.