Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST. Att be i Jesu namn. Äventyret.OBS! Inget fika efter gudstjänsten p.g.a. kafferepet.

Predikan: Björn Holm. Ledning: Marita Nilsson. Musik/Lovsång: Andreas Artmark.