Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST med nattvard. Predikan av Kristina Nilsson. Marita Nilsson – mötesledning, Britt-Marie Nilsson – kantor. Äventyret. Bygginsamling. Fika.