Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST med nattvard. Predikan av Emil Jonzon. Björn Holm – mötesledning, Linda Vandestam – kantor, Andreas Artmark m. team – lovsång. Bygginsamling. Fika.