Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

GUDSTJÄNST MED NATTVARD. Predikan av Eleonore Gustafsson.

Ledning: Björn Holm. Sång och Musik: Marita Nilsson
VI BER FÖR: UV-scout