Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

GUDSTJÄNST MED NATTVARD (OBS TIDEN!)

GUDSTJÄNST MED NATTVARD. Predikan av Åke Bengtsson.
Medverkande: Marita Nilsson, Britt-Marie Nilsson m.fl.
VI BER FÖR: Bobinen