Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst (OBS! Tiden!)

GUDSTJÄNST. Predikan av Björn Holm.
Medverkande: Marita Nilsson, Linda Vandestam m.fl. Fika.
VI BER FÖR: Vårt missionsarbete i Mellanöstern.