Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

OBS! INSTÄLLD – Bengt Sjöberg: ”Hur kristen måste man vara?”

HUR KRISTEN MÅSTE MAN VARA?

Samtalskväll med flyktingpastorn Bengt Sjöberg omkring situationen för konvertiter som söker asyl i Sverige.