Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Webbgudstjänst på Youtube

Gudstjänsten kl 12.00 kommer att livesändas via Centrumkyrkans Youtube-kanal för möjligheten att finnas med hemifrån. Sändningen kommer brytas efter predikan för att ge plats åt bön och information.