Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Ny predikoserie: Vi tror

Den kristna tron är historisk. Alla som tror på Jesus Kristus tillhör ett och samma rotsystem som sträcker sig 2000 år bakåt i historien. Vi bekänner en gemensam och historisk tro, som en gång för alla har anförtrotts de heliga. Därför gör vi väl i att återkommande påminna oss om innebörden i denna tro.

Den apostoliska trosbekännelsen är ett försök att fånga det centrala i den kristna tron. Denna bekännelse kan spåras tillbaka till det andra århundradet, och har sedan dess erkänts av den världsvida kyrkan. I vår kyrka, och i frikyrkligheten generellt, så har det varierat om man använt bekännelsetexter i gudstjänsten eller inte. Men också för oss så är trosbekännelsen en viktig text eftersom den knyter oss samman med Jesu efterföljare över hela jorden och i hela historien.

Under de kommande söndagarna vill vi därför utforska den kristna tron, med utgångspunkt i den apostoliska trosbekännelsen. Vi gör det under rubriken Vi tror.

 

Den apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den heliga Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *