Välkommen till Centrumkyrkan,
Mariannelunds frikyrkoförsamling

Gudstjänst

GUDSTJÄNST. Predikan av Åke Bengtsson.
Mötesledning: Lotta Johansson. Sång och Musik: Linda Vandestam, Andreas Artmark m.fl.
Vi ber för: Elim i Ingatorp, Våra syskon i Syrien.